đặt chỗ
  • Chọn Vị Trí
  • Chọn Dịch Vụ
  • Chọn Nhân Viên
  • Chọn Ngày
  • Nhập Thông Tin
  • Xác Minh Chi Tiết
  • Xác nhận

Chọn Vị Trí

Vui lòng chọn một vị trí bạn muốn làm dịch vụ

Chọn Vị Trí

Vui lòng chọn một vị trí bạn muốn làm dịch vụ

Chọn Dịch Vụ

Vui lòng chọn một dịch vụ mà bạn muốn sắp xếp một cuộc hẹn

Chọn Nhân Viên

Bạn hãy chọn nhân viên bạn muốn làm dịch vụ hoặc Moon sẽ tự sắp xếp nhân viên cho bạn

Chọn Ngày

Chọn ngày bạn muốn làm dịch vụ, chọn khung giờ bạn muốn vào khung màu xanh lá cây

Nhập Thông Tin

Xin vui lòng cung cấp cho Moon các chi tiết liên lạc để Moon có thể gửi cho bạn một xác nhận và thông tin liên lạc khác

Xác Minh Chi Tiết

Kiểm tra các chi tiết đặt dịch vụ và nhấn vào nút "Gửi yêu cầu" nếu tất cả mọi thứ là đúng

Xác nhận

Cuộc hẹn của bạn đã được gửi thành công. Xin vui lòng giữ lại xác nhận này cho lịch hẹn của bạn.
Cần tư vấn?
Call 090 397 01 77 hoặc 02839 939 938

Chọn Vị Trí

Chọn Vị Trí
Chọn Dịch Vụ
Chọn Nhân Viên
Chọn Ngày
Nhập Thông Tin
Xác Nhận Dịch Vụ Chi Tiết
Hẹn Xác Nhận
Hồ Chí Minh
18 – 20 PHAN BỘI CHÂU PHƯỜNG BẾN THÀNH, QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH
Đà Nẵng
28 CAO THẮNG, PHƯỜNG THANH BÌNH, QUẬN HẢI CHÂU, TP. ĐÀ NẴNG
Tóm tắt