18 - 20 Phan Bội ChâuPhường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
T2 - T6 9:00 am - 6:00 pmT7 - CN 9:30 am - 6:00 pm
18 - 20 Phan Bội Châu Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh28 CAO THẮNG, PHƯỜNG THANH BÌNH, QUẬN HẢI CHÂU, TP. ĐÀ NẴNG