Chăm sóc móng

 • Cắt da tay: 85.000

(Cắt móng, cắt da)

 • Cắt da chân: 85.000

(Cắt móng, cắt da)

 • Cắt da tay và sơn móng: 175.000

(Cắt móng, cắt da, sơn màu)

 • Cắt da chân và sơn móng: 175.000

(Cắt móng, cắt da, sơn màu)

 • Cắt da tay SPA: 345.000

(Cắt móng, cắt da, massage cát vàng + sơn)

 • Cắt da chân SPA: 635.000

(Cắt móng, cắt da, massage cát vàng, bào gót hoặc tẩy tế bào chết gót chân +sơn)

 • Tay trọn bộ đặc biệt: 735.000

 (Cắt da, đánh bóng móng, sơn french, massage cát, đắp mask và paraffin cánh tay)

 • Chân bộ đặc biệt:  1.030.000

(Cắt da, bào gót, chà cát, đánh bóng móng, sơn french, massage cát, đắp bùn và paraffin rửa chân)

Đắp Bột

Tay Chân Fill 1 ngón
Đắp móng thường (Đầu móng trắng, đắp móng trong, đắp form) 510.000 425.000 300.000 55.000
Đắp gel 785.000 720.000 360.000 85.000
Đắp 2 màu 720.000 600.000 600.000 80.000
Xà cè lớn 1.065.000 930.000 660.000 110.000
Đắp gel kim tuyến Đài Loan 910.000 850.000 600.000 100.000
Sơn gel bóng 165.000 165.000 25.000
Sơn gel màu 300.000 300.000
Sơn gel french 360.000 360.000
Sơn gel kim tuyến 425.000 425.000

Trang trí móng

Tay Chân 2 ngón
Đơn giản (1) 85.000 85.000 42.000
Đơn giản (2) 100.000 100.000 48.000
Phức tạp (1) 130.000 130.000 55.000
Phức tạp (2) 180.000 180.000 60.000
Đặc biệt (1) 220.000 220.000 72.000
Đặc biệt (2) 300.000 300.000 85.000
Đặt biệt (3) 350.000 350.000 100.000
Sơn móng 110.000 110.000ze

Chăm sóc chân tay

Tay (15’) Chân (30’)
Massage 105.000 200.000
Paraffin 265.000 (Half leg/arm)
Đắp bùn 425.000 (Full leg)
240.000 (Half leg/arm)
Đắp mask Mỹ 725.000 (Full leg)
485.000 (Half leg/arm)
Bào gót hoặc đẩy tế bào gót chân 200.000
Chà cát gỗ thông 115.000 115.000
Đánh bóng móng 55.000 55.000

Waxing

 • Wax chân: 600.000
 • Wax nửa chân: 240.000
 • Wax nửa tay: 180.000
 • Wax tay: 425.000
 • Wax nách: 120.000
 • Wax chân mày: 60.000
 • Wax râu + cằm: 120.000

Dịch vụ cộng thêm

 • Sơn móng: 90.000
 • Dặm kim tuyến Đài Loan đầu móng: 75.000
 • Dặm kim tuyến Đài Loan nguyên móng: 120.000
 • Cạo lông mặt: 65.000
 • Tỉa chân mày: 55.000
 • Hột xoàn nhí: 4.000
 • Hột xoàn nhỏ: 5.000
 • Hột xoàn trung: 6.000
 • Hột xoàn lớn: 7.000
 • Hột xoàn lớn: 9.000
 • Hột xoàn đại: 15.000
 • Gỡ móng có AC (chân/tay): 145.000
 • Gỡ móng không AC (chân/tay): 75.000

Trẻ em

 • Cắt da tay: 45.000
 • Cắt da chân: 45.000
 • Sơn móng: 55.000
 • Vẽ móng: 45.000